Välkommet   Vad är att följa, är den min websiten, byggande mer för det nöjda snarlika därefter konstnärliga intrycket. Den min gammala websiten, som har en visuellare/konstnärlig presentation, byggs om och anknyter skar ges här, så en kan välja.

Mig::    Vem är, betyder jag inte. Vad jag gjorde, gör och skar, gör endast räkningar. Bitar och lappar om dem för att en ska undra.
Arbete::    Personligt projekterar, forskar och studies i astronomi, biologi, neuroscience och konstgjord intelligens, robotics, information och datorer, konst - du namnger den! Någon något att säga som jag har för mycket tid i min, räcker - I-något att säga, tid är relativ:),
Vision::    Jag vågar endast för att drömma och skapa en vision av framtiden eller endera för att att bry sig för att analysera gåvan, det förgånget eller det okänt.

Kontakt .
en  cn  de  es  fr  gr  it  jp  ru  pt
rapidshare search